f   i   n   e   a   r   t   z   e   r   o
j  e  r  e  m  y     h  a  n  s  e  n
"Giant #2" 36" x 36"  2004 acrylic on masonite
"Independence" 48" x 80" 2015 acrylic on masonite
"Untitled" 45" x 45" 2017 acrylic on masonite
"Bonnett #2" 45" x 45" 2015 acrylic on masonite
"Zapp" 48" x 60" 2011 acrylic on masonite
"Husk" 48" x 88" 2011 acrylic on masonite